STATISTIK NORRA SVERIGE

Nedan är antagningspoängen för norra Sverige. Decimaler har rundats av. Viktigt! Domstolsverket ändrade sitt sätt att beräkna meritvärde i januari 2021. Tingsnotarie.se utgår därför från det nya sättet att räkna på. Läs mer om de nya antagningsreglerna här.

Tryck på domstolens namn eller en datapunkt på grafens linjen för mer information.

Lägsta antagningspoäng för dessa regioner har varit: 287 poäng.

Tillbaka