STATISTIK

Här kan du som är eller vill bli notarie hitta antagnings-
statistik inför notarietjänstgöring. Följ tillsättningspoäng 
för samtliga tingsrätter och förvaltningsrätter över tid - så
att du
vet var du har störst chans att bli antagen.
För bättre överskådlighet är domstolarna indelade efter
Sveriges geografiska regioner.

Viktigt! Domstolsverket ändrade sitt sätt att beräkna meritvärde i januari 2021.
Tingsnotarie.se utgår därför från det nya sättet att räkna på.
Läs mer om de nya antagningsreglerna här.

Statistiken som redovisas kommer från Domstolsverket. Tjänsten tar inte hänsyn till eventuella reservantagningar.
Tillsättningspoängen kan variera beroende på antalet lediga platser, antalet sökande,
hur sökande prioriterat anställningarna och de sökandes meritpoäng.

Läs mer på Domstolsverket.se

STATISTIK ÖVER ANTAGNINGSPOÄNG FÖR:
UPPDATERADES SENAST 2021-11-30.

TILLBAKA

TINGSNOTARIE.SE ÄGS OCH DRIVS AV AKAVIA, DET NYA FACKFÖRBUNDET FÖR AKADEMIKER. VI SAMLAR JURISTER, EKONOMER, SAMHÄLLSVETARE, IT-AKADEMIKER, PERSONALVETARE OCH KOMMUNIKATÖRER.

FÖR DIG SOM STUDENT ÄR ETT MEDLEMSKAP I AKAVIA KOSTNADSFRITT OCH INKLUDERAR MÅNGA FÖRMÅNER UNDER HELA STUDIETIDEN. LÄS MER OM AKAVIA OCH BLI MEDLEM HÄR.

 

MER STATISTIK OCH ANTAGNINGSPOÄNG HITTAR DU PÅ AKAVIA.SE