STATISTIK

Här kan du som är eller vill bli notarie hitta antagnings-
statistik inför notarietjänstgöring. Du kan se statistik
för samtliga tingsrätter och förvaltningsrätter, så att du
vet var du har störst chans att bli antagen.
För bättre överskådlighet är domstolarna indelade efter
Sveriges geografiska regioner.

Viktigt! Domstolsverket ändrar sitt sätt att räkna ut meritvärde från januari 2021.
Tingsnotarie.se utgår därför redan nu från det nya sättet att räkna på. Äldre statistik och antagnings-
poäng har räknats om enligt den nya modellen.
Läs mer om de nya antagningsreglerna HÄR.

STATISTIK ANTAGNINGSPOÄNG FÖR:
(STATISTIK UPPDATERADES 2021-02-25)

- NORRA SVERIGE

- MELLANSVERIGE

- STOCKHOLM MED OMNEJD

- SYDÖSTRA SVERIGE

- SYDVÄSTRA SVERIGE

- GÖTEBORG OCH MALMÖ

 

TILLBAKA

TINGSNOTARIE.SE ÄGS OCH DRIVS AV AKAVIA, DET NYA FACKFÖRBUNDET FÖR AKADEMIKER. VI SAMLAR JURISTER, EKONOMER, SAMHÄLLSVETARE, IT-AKADEMIKER, PERSONALVETARE OCH KOMMUNIKATÖRER.

FÖR DIG SOM STUDENT ÄR ETT MEDLEMSKAP I AKAVIA KOSTNADSFRITT OCH INKLUDERAR MÅNGA FÖRMÅNER UNDER HELA STUDIETIDEN. LÄS MER OM AKAVIA OCH BLI MEDLEM HÄR.

 

MER STATISTIK OCH ANTAGNINGSPOÄNG HITTAR DU PÅ AKAVIA.SE