Statistik

Den genomsnittliga antagningspoängen från 2016-01-01 till 2019-07-12 är: 302,3 poäng. (Vilket ungefär motsvarar 170 hp BA och 100 hp AB med full merit)

Den lägsta poäng någon blivit antagen med är: 246 poäng. (Vilket ungefär motsvarar 165 hp BA och 105 hp B med full merit)


Nedan följer antagningsstatistik för samtliga tings- och förvaltningsrätter. För en bättre överskådlighet är domstolarna indelade efter sin geografiska lokalisering. Statistik förs inte över pakettjänster.

Antagningsstatistiken tar inte hänsyn till reservintag. Antagningspoängen är avrundade uppåt.

 

Antagningspoäng för:

- Norra Sverige

- Mellansverige

- Stockholm med omnejd 

- Sydöstra Sverige

- Sydvästra Sverige

- Göteborg och Malmö

 

Uppdaterad 2020-07-02

 

Tillbaka