TINGSPOÄNG

BÖRJA MED ATT RÄKNA UT DINA TINGSPOÄNG, JÄMFÖR SEDAN HUR LÅNGT DINA TINGSPOÄNG RÄCKER.
VAR KOMMER DU IN OCH VAR KOMMER DU INTE IN? VI HAR SVAREN.

Av Johan Lindgren och Fredrik Carls

(Antagningspoäng uppdaterade 2018-12-26)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
LÄGG TILL KURS

+
+
LÄGG TILL SIDO-MERITER

FYLL I HP

Hur bedömer du om din anställning räknas till Grupp 1 eller 2?

Till Grupp 1 hör arbeten med klar juridisk inriktning. Enligt domstolsverket innebär detta arbeten där du exempelvis arbetat som jurist på en advokatbyrå eller vissa typer av handläggartjänster på statliga myndigheter. Det avgörande är att du ska arbetat med juridiska frågor och ställningstaganden, exempelvis som föredragande eller beslutsfattare. Domstolsverket är restriktivt när det kommer till att bedöma ett arbete som Grupp 1.

Till Grupp 2 hör arbeten med inslag av normtillämpning. Exempelvis kan detta vara polismän, socialsekreterare eller ibland banktjänstemän. I arbetets gång ska du ha tillämpat rådande normer (lagar).

 

Gränsdragningen mellan Grupp 1 och 2 är enligt Domstolsverket svår och en individuell prövning sker i varje fall. Nedanför har vi dock lyft fram några exempel där Domstolsverket bedömt nedanstående yrken i individuella ansökningar.

Vill du se tidigare statistik? Gå in här: Statistik