STATISTIK GÖTEBORG OCH MALMÖ

Nedan är antagningspoängen för Göteborg och Malmö. Decimaler har rundats av.

Tryck på domstolens namn eller en datapunkt på grafens linjen för mer information!

Lägsta antagningspoäng för dessa regioner har varit: 301 poäng.

Tillbaka