Statistik Göteborg och Malmö

Nedan är antagningspoängen för Göteborg och Malmö. Decimaler har rundats av.
Lägsta antagningspoäng för dessa regioner har varit: 270 poäng.

 

 

Tillbaka